VLFF STYRELSE 2022

 Ordförande

  Jeanette Aronsson

 076-164 25 45

 

Vice Ordförande 

Anna-Maria Edèn

 070-547 85 09

  

  Kassör/medlemsansvarig

Sandra Hagstrand

 

 Ledamot

Ann-Sofi Lönegren

073-184 09 31

 nikitash77@hotmail.com

 

   Ledamot

Helena Österberg

073-756 45 19  

helena.osterberg@telia.com

 

Ledamot

  Anna Höglund Södersten

072-711 74 75  

 

Sekreterare

Christel Svensson

fjordingpower@hotmail.com

 

Suppleant

Emma Jonehög

 

Suppleant

Magdalena Nordsäter

 

Suppleant

Ann Larsson

 

 

 Suppleant

Anders Jansson

070-643 38 54

 aj.92@live.se 

Webbansvarig/Hemsidan

Christel Svensson

fjordingpower@hotmail.com

 

 

 

Revisorer

Elisabeth Axelsson

Katarina Ekvall 

Revisor suppleant

 Sandra Malmqvist

 

 

 

Valberedning

Annika Klintberg (sammankallande) 0705107845

Birgitta Edmark

 

 

 

 

Tävlingsansvariga

 Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelsansvarig

Svenska Fjordhästföreningens

Avelsråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötes protokoll 2012

Årsmötes protokoll 2013

Årsmötes protokoll 2014

Årsmötes protokoll 2015

Årsmötes protokoll 2016

Årsmötes protokoll 2017

Årsmötes protokoll 2018 

Årsmötes protokoll 2019