OBS !!!  INSTÄLLT !!!!

Hej

Vi har tänkt att testa en ny grej genom att tömköra bruksbanan som tävling.    Proppen i PDF här   Regler här i PDF

                                                                                   

Proposition

(TEST)

 BruksTömkörning

2/10-2021

Alla raser.

 

Plats: Hästcentrum Hannäs, Kil.         Tid: kl. 9.00 Bangenomgång.

Sekretariatet öppnar 8.30 Första start kl. 10.30

Klasser.

Brukstömkörning

                                                                                    

Uppgifter i anmälan: hästens namn, ras, ålder, kuskens namn.


Domare tömkörning Anders Jansson och Gun-Britt Johansson i funktionskontroll

Överdomare: Lena W Johansson

 

Anmälan till: Lena W Johansson lena.w.johansson@telia.com

Anmälan: Senast den 28/9

Vid frågor ring 0738–400 875 (Lena)

Avgift: 150:-/start

Betalning till VLFF:s BG 382–5098 samband med anmälan. Anmälan räknas ej som giltig förrän den är betald.

 

Dagboxar finns att hyra, 250 kr för den som inte är medlem i VLFF, WKS eller Glaumur och 50 kr för medlem i någon av ovanstående föreningar, betalas till KHH på bg 525–7548. Boxen ska tömmas på allt strö efter användning. Ange i anmälan om du vill hyra box! Kvitto för erlagd betalning/box hyra ska uppvisas.

 

Kusk/ryttarmeddelande kommer finnas på http://www.vlfjordhastforening.se  senast 1/10

Hästägarförsäkran finns i sekretariatet och skall skrivas under innan urlastning.

 

OBS. Hästpasset skall medtas.

Medtag egen nummerlapp.

 

VLFF förbehåller sig rätten till ändringar.

 

Välkomna!