Datum: Söndagen den 23 augusti 2020

 

Plats: Arvika Travbana

 

Domare: Kurt Larsson

 

Sista anmälningsdag: 30 juli 2020, via Blå basen, Svenska Hästavelsförbundet

 

Anmälningsavgift:  400 kr (inkl moms)
Insättes på bankgiro 214-7031 Hushållningssällskapet Västra,
senast sista anmälningsdag (ange nr som du fått vid anmälan i Blå basen eller hästens namn vid inbetalning).

 

Kontakta Karin Östlund för mer information, 054-545602

 

Sommarpremiering i Arvika inkl klasser samt corona information (som pdf )  »

 

Uppdaterad information gällande sommarpremieringarna 2020
28 maj, 2020 | Premiering | 0 Kommentarer
På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har Svenska Hästavelsförbundet ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.
I första skedet var tanken att premieringarna endast ska vara öppna för ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras. Det är nu beslutat att utöka antalet klasser dock med ett maxantal på 45 st uppdelat i 3 block/dag.
Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras kommer ha förtur, först till kvarn gäller för övriga aktuella klasser. Vid överskridet maxantal (45 st) förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska strykas alternativt flyttas till annan premieringsplats. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren.
Hästägarna uppmanas att i första hand anmäla till närmsta premieringsplats för att undvika onödiga restider. Rekommendationen är, som alla vet, 1,5-2 timmars restid.
Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 3 block/dag. Andra blocket får inte anlända förrän det första blocket har lämnat platsen. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar.
Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet.
Anläggningen måste gå att stänga för obehöriga. Infarten måste därmed vara bemannad. Man behöver ha funktionär/funktionärer som ser till att människor lämnar platsen så fort de är klara för dagen samt att inte obehöriga kommer in på området.
Svenska Hästavelsförbundet har under vecka 22 och 23 telefonmöten med länskommittéerna för att diskutera upplägget för premieringarna samt har löpande kontakt med premieringsförrättare och kontaktpersonen i respektive område.
Premieringen kan komma att ställas in med mycket kort varsel.
Håll koll på Svenska Hästavelsförbundet hemsida för uppdaterad information!