Brukbarhetsprov och tömkörningstävling

181027 erbjuder Värmlands läns Fjordhästförening

Brukbarhetsprov och tömkörningstävling på Grönfallet i Molkom.

För vägbeskrivning, sök Grönfallet Molkom på hitta.se eller fråga vid anmälan.

Parkering sker i första hand uppe på gårdsplanen, men kör försiktigt på uppfartsvägen och parkera med eftertanke så att så många som möjligt får plats att parkera!

För regler och nivåer för Brukbarhetsprovet, se VLFF hemsida.

Vi erbjuder Brukbarhetsprov till och med nivå 3 med bedömning av Anna-Maria Edén.

 

Regler för tömkörningstävlingen: En hinderbana kommer att ställas upp där hindren kan bestå av koner, bommar, träbro eller liknande.

Banan tömkörs på tid.

Vält kon innebär tio sekunders tidstillägg för varje vält kon. Fel väg (fel sida kon eller annan markering) innebär trettio sekunders tidstillägg.

Att inte gå över bron innebär trettio sekunders tidstillägg.

Bästa tid vinner…

Däckel och tömmar finns att låna på plats för den som inte har själv.

Alla raser är välkomna på tömkörningstävlingen.

Varje start kostar 80 kronor, betalas till VLFF bg 382-5098 , ange namn på häst och förare vid anmälan.

Anmälan till vlffstyrelse@gmail.com, ange namn på häst och förare vid anmälan. sista anmälningsdatum 22/10.

Startlistor kommer att läggas ut på i facebookgruppen och på www.vlfjordhastforening.se senast kl 20 dagen innan.

Banskiss för tömkörningstävlingen kommer att finnas tillgänglig på tävlingsplatsen, och man får tillfälle att gå banan.

Observera att arrangemanget kommer att hållas även vid få anmälningar.

Eftersom parkeringsutrymmet är något begränsat, är det en fördel om man kan samåka - ange i anmälan så jag kan planera parkeringsmöjligheterna så mycket som möjligt!

Välkomna med er anmälan! Elin Nilsson