Resultat.

PDF Bruks-DM-Rid

Namn

Ridning

Bruks-DM

16/5-15 på Hannäs.

Klass B

Idealtid 8,14

Maxtid 12,21

LenaLena W Johansson, Glava

Finten, valack, 24-01-1032

e. Lysluggen 194

Emelie Rudolfsson, Karlstad

Morell, valack, 24-97-1149

e. Bross 172

Elenor Malmgren, Vålberg

Vilmer, valack 24-96-1149

e. Priffe 161

Madeleine Malmgren, Vålberg

Vicktor, valack 24-95-1147

e. Dalar 154

Jenny Olofsson, Trollhättan

Lilla My sto 22-05-0161

e. Ynar 1819

Gun-Britt Johansson, Kil

Finten, valack 24-01-1032

e. Lysluggen 194

Tindra Rosengren 4 år

Vicktor valack 24-95-1147

e. Dalar 154 Utom tävlan

Startnummer

2

4

7

9

12

14

16

Funktionskontroll före start

5

3

2

0

0

3

0

Bedömning under ridning

4

1

1

1

0

8

25

Felaktig gångart

Brygga

0

0

0

0

0

100

0

Vattenhinder

/presenning

0

0

0

0

0

20

10

Flytta föremål

-

-

-

-

-

-

-

Hoppning

-

-

-

-

-

-

-

Ryggning i vinkel

20

20

25

15

5

15

40

Bro

0

0

0

0

0

0

0

Vändning i trångt

utrymme

25

90

30

10

20

100

100

Lydnandshinder

-

-

-

-

-

-

-

Halter

0

0

0

0

0

19

0

Portar

0

0

20

0

0

100

0

Skritta över bommar

100

10

20

10

20

100

10

Rida över gatubrunn

30

5

30

0

0

30

30

Rida genom korridor

20

0

0

0

0

0

5

Osportsligt uppträdande

0

0

0

0

0

0

0

Tid straffpoäng

0

0

0

3

0

6

Summa straffpoäng

204

U

129

128

39

45

501

uuuu

220

U

Placering

5

4

3

1

2

6

Tid

6,47

7,08

7,28

8,2

7,1

8,28


PDF Bruks Fjord

Namn

Bruks-DM Ridning

16/5-15 på Hannäs.

Klass A

Uttagning fjord-SM

Idealtid 8,14

Maxtid 12,21

Lena W Johansson, Glava

Finten, valack, 24-01-1032

e. Lysluggen 194

Emelie Rudolfsson, Karlstad

Morell, valack, 24-97-1149

e. Bross 172

Elenor Malmgren, Vålberg

Vilmer, valack 24-96-1149

e. Priffe 161

Madeleine Malmgren, Vålberg

Vicktor, valack 24-95-1147

e. Dalar 154

Gun-Britt Johansson, Kil

Finten, valack 24-01-1032

e. Lysluggen 194

Tindra Rosengren 4 år

Vicktor valack 24-95-1147

e. Dalar 154 Utom tävlan

Startnummer

1

2

3

4

5

6

Funktionskontroll före start

5

3

2

0

3

0

Bedömning under ridning

4

1

1

1

8

25

Felaktig gångart

-

-

-

-

-

-

Brygga

0

0

0

0

100

0

Vattenhinder

/presenning

0

0

0

0

0

10

Flytta föremål

-

-

-

-

-

-

Hoppning

-

-

-

-

-

-

Ryggning i vinkel

20

20

25

15

15

40

Bro

0

0

0

0

0

0

Vändning i trångt

utrymme

25

90

30

10

100

100

Lydnandshinder

-

-

-

-

-

-

Halter

0

0

0

0

19

0

Portar

0

0

20

0

100

0

Skritta över bommar

100

10

20

10

100

10

Rida över gatubrunn

30

5

30

0

30

30

Rida genom korridor

20

0

0

0

0

5

Osportsligt uppträdande

0

0

0

0

0

0

Tid straffpoäng

0

0

0

3

6

0

Summa straffpoäng

204

U

129

128

39

501

uuuu

220

U

Placering

4

3

2

1

5

Tid

6,47

7,08

7,28

8,2

8,28


PDF Bruks-DM Kör

Namn

Körning

Bruks-DM

16/5-15 på Hannäs

Klass B

Idealtid 12,50

Maxtid 18,45

Jeeny Olofsson, Trollhättan

Lilla My sto 22-05-0161

e. Ynar 1819

Madeleine Malmgren, Vålberg

Vicktor, valack 24-95-1147

e. Dalar 154

Stefan Axelsson, Deje

Vilde valack 22-10-5050

e.Reko 1880

Jenny Olofsson, Trollhättan

Pöjo valack 22-11-5088

e. Öijo 2010

Gunnar Nilsson Kil

Grangutten valack 1382S 22-01-0382

e. Lykke Gutten(N)

Bertil Liljemark Brunskog

Mio valack 22-04-5100

e. Orkan 1911

Anna-Lena Olsson Bengtsfors

Yrje valack 22-03-5110

e. Pilot 1866

Elenor Malmgren, Vålberg

Vilmer, valack 24-96-1149

e. Priffe 161

Agne Arnesson Trollhättan

Pärltind valack 22-02-5107

e. Bjontind 1933

Startnummer

1

3

5

6

8

10

11

13

15

Funktionskontroll

0

1

7

4

2

6

15

0

0

Under körning bedöms

2

4

5

0

2

35

16

0

0

Rakkörning

25

11

0

0

8

0

4

0

0

Lydnadshinder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Platta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halter

6

35

30

7

0

30

8

30

0

Portar

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Träbro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lastbrygga

pålastning

0

4

0

0

0

0

3

9

0

Lastbrygga

Avlastning

0

6

0

0

0

1

3

0

0

Manöverprov i

trångt utrymme

0

5

0

0

5

5

60

15

0

Vatten/presenning

0

0

0

0

0

10

0

0

0

Backning för att

vända på sidoväg

60

100

60

60

165

65

95

65

30

Backning in i port

0

0

10

0

0

10

100

10

0

Backning ut ur port

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osportsligt uppträdande

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tid straffpoäng

0

48

8

0

0

98

40

58

72

Summa straffpoäng

93

214U

130

71

182

260

344

U

187

102

Placering

2

8

4

1

5

7

9

6

3

Tid

12,47

14,46

13,06

12,12

12,13

16,45

14,29

15,14

15,51

PDF Bruks kör fjord resultat


STARTLISTA

NR KUSK/RYTTARE HÄST REG. KÖR RID
1 Jenny Olofsson Lilla My 22-05-0161 x
B
2 Lena W Johansson Finten 24-01-1032
x A+B
3 Madeleine Malmgren Vicktor 24-95-1147 x
A+B
4 Emelie Rudolfsson Morell 24-97-1149
x A+B
5 Stefan Axelsson Vilde 22-10-5050 x
B
6 Jenny Olofsson Pöjo 22-11-5088 x
B
7 Elenor Malmgren Vilmer 24-96-1149
x A+B
8 Gunnar Nilsson Grangutten 22-01-0382 x
B
9 Madeleine Malmgren Vicktor 24-95-1147
x A+B
10 Bertil Liljemark Mio 22-04-5100 x
B
11 Anna-Lena Olsson Yrje 22-12-01 x
B
12 Jenny Olofsson Lilla My 22-05-0161
x B
13 Elenor Malmgren Vilmer 24-96-1149 x
A+B
14 Gun-Britt Johansson Finten 24-01-1032
x A+B
15 Agne Arnesson Pälle 22-02-5107 x
B
16 Tindra Rosengren Vicktor 24-95-1147
x A+B

Proposition
Bruks-DM 2015
Brukskörning och Bruksridning
Med SM uttagning 2av2 för fjordhästar.


Plats: Hästcentrum Hannäs, Kil. Tid: 16/5 kl. 9.00 Bangenomgång.
Sekretariatet öppnar 8.30
Klasser.
1. Brukskörning                      2. Bruksridning
A. SM uttag fjord VLFF            A. SM uttag fjord VLFF
B. Bruks-DM                           B. Bruks-DM


Uppgifter i anmälan: Klass (fjordhästar kan starta i både A och B på samma
start),
hästens namn, ras, ålder, kusks/ryttares namn.
Om ryttare/kusk startar med mer än en häst, skall vid anmälningstillfället anges vilken häst
som skall kvalificera sig till SM,DM, ryttaren/kusk skall starta den hästen före den andra.


Anmälan till: Lena W Johansson lena.w.johansson@telia.com eller 0738-400875
Anmälan: Senast den 12/5
Avgift: 150:-/start

Boxar finns att hyra 50kr/box för medlem,(VLFF,WKS el. Glaumur) 

250kr/box för ej medlemmar. VLFF har en stödmedlemmsavgift som går att lösa på plats för 100kr (för ett år)
 

Betalning till VLFFs BG 382-5098 samband med anmälan. Anmälan räknas ej som giltig innan
den är betald.


Efteranmälan i mån av plats till dubbel avgift.


Kusk/ryttarmeddelande kommer finnas på http://www.vlfjordhastforening.se senast 15/5
Hästägarförsäkran finns i sekretariatet och skall skrivas under innan urlastning.


OBS.  Hästpasset skall medtas, kontroll vid station 1.


VLFF förbehåller sig rätten till ändringar.


Servering finns på tävlingsområdet.
Välkomna!