2014-04-28

Bokning

Vill du rida på området eller hyra det för kurs, tävling, etc?

Kontakta oss för bokning:


Kassör: Nina Eberleh
Glaumur islandshästförening
E-post: nina.eberleh@gmail.com
Telefon/sms: 070-533 91 43


Sekreterare: Britt Lööv
Wermlands Körsällskap
E-post: britt.loov@telia.com
Telefon/sms: 070-611 27 67


 Banhyra                   Medlem               

Icke medlem/Extern
arrangör

 

Kursdeltagandet i
föreningens regi
 

0 100 per ekipage

Tävling i föreningens regi
 

0 0

Hyra hela området för
tävling
 

0 1500/dag

Hyra hela området för
kurs
 

0 1500/dag

Bokning rak och/eller
ovalbana för eget bruk
 

50 per ekipage

100 per ekipage

Nyttjandet av området 
 
0

100 per ekipage

Boxhyra träning
 
50/dag * 250/dag *
Boxhyra tävling 

Kontakta
tävlingsarrangör

Kontakta
tävlingsarrangör

Specialarangement 
 
Kontakta oss

* se Boxregler


Varmt välkomna till vår fina anläggning!


För mer information se www.hastcenterhannas.se