Resultat ridning PDF

Namn

Bruksridning

11/10-2015

Hannäs

Domare:

Liza Andersson

Elin Nilsson 24-09-1128

Jenta Mi sto 6 år

e. Leidals Odin 260 u. Ricole Unik

Anneli Olsson

Magno XVII valack 7 år P.R.E

Veronica Larsson 24-09-1048

Rotfast valack 6 år

e. Chalander 259 u. Släntrova

3258

Sofia Lindwall 24-04-1002

Björkhems Zandra sto 11 år

e. Botvid 196 u. Björkhems Ull-Mi

3257

Eva-Lena Andersson 24-08-1124

Tam-Tam valack, 7 år

e. Hauk Thun 222 u. Tulta 3375

Lina Elofsson 1382S

Grangutten. Valack 14 år

e. Lykke Gutten u. Granjänta

Diana Johansson 2052S

Fakseld valack 13 år

e.Järvsofaks u. Ellyberte (NO)

Maria Johansson 24-04-1064

Nimus valack 11År

e. Minos 224 u. Knast Fina 3091

Startnummer

1

3

4

6

7

9

10

12

Funktionskontroll före start

6

0

0

0

0

0

1

0

Bedömning under ridning

4

16

0

0

4

5

10

0

Felaktig gångart

Brygga

0

0

0

0

0

0

0

0

Vattenhinder

/presenning

0

100

0

0

0

0

0

0

Flytta föremål

-

-

-

-

-

-

-

-

Hoppning

-

-

-

-

-

-

-

-

Ryggning i vinkel

0

5

10

15

15

140

165

10

Bro

0

0

0

0

0

0

0

0

Vändning i trångt

utrymme

35

35

15

35

50

30

35

0

Lydnandshinder

0

0

0

0

10

0

0

0

Halter

0

0

0

0

0

7

0

0

Portar

-

-

-

-

-

-

-

-

Skritta över bommar

10

30

30

20

20

20

0

30

Rida över gatubrunn

0

10

30

30

30

30

0

30

Rida genom korridor

0

10

0

5

0

5

15

0

Osportsligt uppträdande

0

0

0

0

0

0

0

0

Tid straffpoäng

Summa straffpoäng

55

201

U

85

105

129

237

226

70

Placering

1

8

3

4

5

7

6

2

Tid

7,58

9,5

7,5

7,28

8,39

11

8,14

7,44

Resultat körning PDF 

Namn

Brukskörning

11/10-2015

Hannäs

Domare:

K-G Andersson

Eva-Lena Andersson 24-08-1124

Tam-Tam valack, 7 år

e. Hauk Thun 222 u. Tulta 3375

Gunnar Nilsson 1382S

Grangutten. Valack 14 år

e. Lykke Gutten u. Granjänta

Elin Nilsson 24-09-1128

Jenta Mi sto 6 år

e. Leidals Odin 260 u. Ricole Unik

Eva-Lena Andersson 24-09-1048

Rotfast valack 6 år

e. Chalander 259 u. Släntrova

3258

Robert Nilsson 1382S

Grangutten valack 6 år

Startnummer

2

5

8

11

13

Funktionskontroll

2

0

2

2

0

Under körning bedöms

0

3

18

0

5

Rakkörning

0

0

0

0

0

Lydnadshinder

-

-

-

-

-

Platta

0

0

60

0

0

Halter

46

4

32

70

0

Portar

-

-

-

-

-

Träbro

0

0

0

0

0

Lastbrygga

pålastning

0

0

0

0

0

Lastbrygga

Avlastning

0

0

30

0

0

Manöverprov i

trångt utrymme

0

0

0

0

60

Vatten/presenning

0

0

0

0

0

Backning för att

vända på sidoväg

5

0

15

60

100

Backning in i port

90

0

120

30

100

Backning ut ur port

-

-

-

-

-

Osportsligt uppträdande

0

0

0

0

0

Tid straffpoäng

Summa straffpoäng

143

7

277

162

325

UU

Placering

2

1

4

3

5

Tid

13,5

10,42

18,04

13,13

6,45

STARTLISTA

Kusk/ryttare Häst rid kör
Elin Nilsson Jenta Mi rid

Eva-Lena Andersson Tam-Tam
kör
Anneli Olsson Magno XVII rid

Veronica Larsson Rotfast rid

Gunnar Nilsson Grangutten
kör
Sofia Lindwall Björkhems Zandra rid

Eva-Lena Andersson Tam-Tam rid

Elin Nilsson Jenta Mi
kör
Astrid Locke Grangutten rid

Diana Johansson Faksen rid

Eva-Lena Andersson Rotfast
kör
Maria Johansson Nimbus ridProposition

Bruks 20151011

Brukskörning och Bruksridning

Med SM uttagning 1av2 för fjordhästar.

Plats: Hästcentrum Hannäs, Kil. Tid: 11/10 kl. 9.00 Bangenomgång.

Sekretariatet öppnar 8.30 Första start kl. 10.00

Klasser.

1. Brukskörning 2. Bruksridning

Uppgifter i anmälan: Klass, hästens namn, ras, ålder, kusks/ryttares namn.

Domare körning K-G Andersson
Domare ridning Liza Andersson

Anmälan till: Lena W Johansson lena.w.johansson@telia.com eller 0738-400875

Anmälan: Senast den 5/10

Avgift: 100:-/start

Betalning till VLFFs BG 382-5098 samband med anmälan. Anmälan räknas ej som giltig innan den är betald.

Efteranmälan i mån av plats till dubbel avgift.

Kusk/ryttarmeddelande kommer finnas på http://www.vlfjordhastforening.se senast 10/10

Hästägarförsäkran finns i sekretariatet och skall skrivas under innan urlastning.

OBS. Hästpasset skall medtas, kontroll vid station 1.

VLFF förbehåller sig rätten till ändringar.

Brukbarhetstest nivå 1,2,3,4,5B,6C mer att läsa på
http://www.vlfjordhastforening.se/4873093375b846728d9409de8cfc0d00.html

Servering finns på tävlingsområdet.

Välkomna!