Styrgruppsmöte KHH

Styrgruppen i Kils Hästcenter Hannäs håller möte angående bildande av en ideell förening för Kils Hästcenter Hannäs. Dessutom kommer diskussioner föras angående drift och underhåll samt boxregler.

Alla medlemmar i KHHs föreningar är välkomna.

Anmäl ditt deltagande till mig

/Britt

britt.loov@telia.com

070-611 27 67

Plats SkiData-huset, Hannäs
Datum måndag 30 december 2013
Starttid 17:30
Sluttid 19:30
Kontaktperson Britt Lööv (för WKS)