Både dressyr och hopp, hopp finns längre ner på sidan. 

Chalander 259

Dressyr propp  5/5   Propp i PDF-fil

Värmlands Fjordhästförening

Proposition för uttagning till Svenska Fjordhäst SM

i dressyr  alla klasser öppna  samt även öppna för andra raser.

söndagen den 5 maj 2013

Särskilda bestämmelser:

1. Anmälningstiden utgår 2013-04-28. Efteranmälan mottages mot dubbel avgift och i mån av plats, dock senast 2013-05-03.  

a. Anmälan kan göras via mail dunne@live.se eller Gun- Britt tel: 076-806 96 44

b. Vid en för sent inkommen anmälan, betraktas anmälan som efteranmälan och beläggs därvid med dubbel  anmälningsavgift.

c. Anmält ekipage betraktas som startanmält.

2. Avanmälan skall göras senast 2013-05-03 kl. 12.00

3. Anmälningsavgiften betalas på Värmlands Fjordhästförenings B.G 382- 5098. Ekipage som ej avanmält i tid och, utan synnerliga skäl, ej kommer till start, debiteras anmälningsavgift samt 150 kr i straffavgift. Avgifterna kan betalas på plats eller utan anmodan insättas på B.G  382- 5098 senast 3 maj 2013. Ange ryttare, häst, klass och tävlingsdatum på talongen.

Vid försenad betalning påförs en avgift på 150 kronor. 

4. Ryttarmeddelande samt preliminära startlistor domare publiceras på Värmlands Fjordhästförening hemsida senast 2013-05-03.

Definitiva startlistor på plats

5. Tävlingen äger rum på Hannäs utomhus på grusbana. Framridning utomhus på grusbana.

6. Enklare servering/kafeteria finns.

7. Vid frågor kontakta:

Gun- Britt Johansson tel: 076- 806 96 44 eller mail. dunne@live.se

Tävlingsledare är Gun-Britt Johansson

8. Dressyrprogram finns på Stallbacken. com

9. Preliminärt tidsprogram och klasser 

Söndag 5 maj  KL. 11.00.  Alla hjälps åt att bygga banor Kl: 9.00.

Klass 3  Märke 1 . Anmälningsavgift 50kr

Rosett,  till placerade.

 därefter Klass 2  LB1 2006  SM uttagning till Allround 1 av 2 omgångar.

 Anmälningsavgift 80 kr

Rosett till placerade

därefter Klass 1 LA1 2007 SM uttagning till Dressyr 1 av 2 omgångar

Anmälningsavgift 80 kr

Rosett till Placerad

Domare: Caroline Åhlén 

Välkomna önskar vi i Värmlands Fjordhästförening!

Namnlös Ryttare & häst

Hopp propp 30/5 kl. 18.00 OBS ändrat datum & tid.   

Värmlands Fjordhästförening

Proposition för uttagning till Svenska Fjordhäst SM

i  hoppning  alla klasser öppna  samt även öppna för andra raser.

torsdagen den  30 maj 2013

Särskilda bestämmelser:

1. Anmälningstiden utgår 2013-05-27. Efteranmälan mottages mot dubbel avgift och i mån av plats, dock senast 2013-05-29.  

a. Anmälan kan göras via mail dunne@live.se eller Gun- Britt tel: 076-806 96 44

b. Vid en för sent inkommen anmälan, betraktas anmälan som efteranmälan och beläggs därvid med dubbel  anmälningsavgift.

c. Anmält ekipage betraktas som startanmält.

2. Avanmälan skall göras senast 2013-05- 28 kl. 12.00

3. Anmälningsavgiften betalas på Värmlands Fjordhästförenings B.G 382- 5098. Ekipage som ej avanmält i tid och, utan synnerliga skäl, ej kommer till start, debiteras anmälningsavgift samt 150 kr i straffavgift. Avgifterna kan betalas på plats eller utan anmodan insättas på B.G  382- 5098 senast 27 maj 2013. Ange ryttare, häst, klass och tävlingsdatum på talongen.

Vid försenad betalning påförs en avgift på 150 kronor. 

4. Ryttarmeddelande samt preliminära startlistor, domare och banbyggare publiceras på Värmlands Fjordhästförening hemsida senast 2013-05- 29. 

Definitiva startlistor på plats

5. Tävlingen äger rum på Hannäs utomhus på grusbana. Framridning utomhus på grusbana.

6. Enklare servering/kafeteria finns.

7. Vid frågor kontakta:

Gunn- Britt Johansson tel: 076- 806 96 44 eller mail. dunne@live.se

Tävlingsledare är Gun-Britt Johansson

8. Preliminärt tidsprogram och klasser 

Torsdag 30 maj  KL. 18.00.  Alla hjälps åt att bygga banor 

Klass 3 Valfri höjd från kavaletti, Clear round. Även med ledare. Anmälningsavgift 50 kr Rosett felfria.

därefter

Klass 2 80cm bed A:1a Anmälningsavgift 80 kr. Rosett till placerade. SM uttagning 1 av 2 omgångar.

därefter

Klass 1 90 cm bed A:1a Anmälningsavgift 80 kr Rosett till placerade. SM uttagning 1 av 2 omgångar

Välkomna önskar vi i Värmlands Fjordhästförening!