Det är viktigare än någonsin att vi visar upp våra fjordingar. Vi ligger antalsmässigt på gränsen för att få fortsätta med sommarpremieringar i distriktet och det vore ju trist om vi inte  skulle kunna fortsätta med de traditionella sommarpremieringarna inom länet. Alltså upp till kamp med kampen! Låt oss ställa upp med de hästar som bör visas!

Hästpremieringar

Anmälningsavgiften, ska inbetalas samtidigt som anmälan skickas in, 400kr per anm. häst och 200 kr per föl som ska mönstras. 

Hushållningssällskapet i Värmland

Ventilgatan 5 D

653 45 Karlstad

 
Anmälningsavgiften inbetalas senast 2016-07-27 på bankgiro 100-2633. Skriv hästens namn och ref.nr. på talongen eller i meddelandefältet.

Det går också bra att anmäla sig på nätet via Blå Basen (http://www.xn--blbasen-fxa.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2013181) men OBS då följande: Man ska ange siffran för den klass man anm. Sig till och de är följande.

Klasser vid anmälan (Hästen anmäls en gång till en klass)

 1. Föl, 1- & 2-åringar.
 2. Valacker & ston 3 år och äldre (endast exteriörbedömning) samt ston för höjning av avelsvärdesklass.
 3. Sedan tidigare godkänd hingst för sundhetskontroll
 4. Enkelt Körprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre)
 5. Enkelt Ridprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre)
 6. Körbarhetsintyg (KBI) inklusive exteriörbedömning. (Endast för Nordsvensk brukshäst & Fjordhäst (4 år), Gotlandsruss (4-7 år) samt Ardenner (4 år eller äldre).
 7. Frivilligt körprov (FKP) inklusive exteriörbedömning. (Endast för 3-åriga ston och valacker av raserna nordsvensk brukshäst och ardenner).
 8. Hingstar 3 år och äldre som visas för marknadsföring. (Hingsten ska vara godkänd enligt rasvisa krav)Det ska också påpekas att om man anm. Via Blå Basen är det viktigt att anm.avg. kommer Hushållningssällskapet tillhanda senast sista anm. Dag annars kan anm. Inte ”prickas av” och kan därmed inte godkännas. Möjlighet att anm. Via Blå Basen stänger vid anmälningstidens utgång. Det går alltså inte att efteranmäla sig den vägen. http://www.blabasen.se/sh

Anmälningsblankett klicka här i PDF. 

 

Premiering av kallblod och ponny.

 

Datum: 21 augusti 2016

Plats: Arvika Travbana

Domare: Kurt Larsson

Sista anmälningsdag: 27 juli 2016

Anmälningsavgift: 400 kr, 200 kr för föl (inkl moms)

 

Insättes på bankgiro 100-2633 senast sista anmälningsdag.

 

Klasser vid anmälan (Hästen anmäls en gång till en klass)

 1. Föl, 1- & 2-åringar.
 2. Valacker & ston 3 år och äldre (endast exteriörbedömning) samt ston för höjning av avelsvärdesklass.
 3. Sedan tidigare godkänd hingst för sundhetskontroll
 4. Enkelt Körprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre)
 5. Enkelt Ridprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre)
 6. Körbarhetsintyg (KBI) inklusive exteriörbedömning. (Endast för Nordsvensk brukshäst & Fjordhäst (4 år), Gotlandsruss (4-7 år) samt Ardenner (4 år eller äldre).
 7. Frivilligt körprov (FKP) inklusive exteriörbedömning. (Endast för 3-åriga ston och valacker av raserna nordsvensk brukshäst och ardenner).
 8. Hingstar 3 år och äldre som visas för marknadsföring. (Hingsten ska vara godkänd enligt rasvisa krav)

 

Obs! Premieringen sker i år på en söndag

 

Kontakta Karin Östlund för mer information, 054-545602