Generalprotokoll för körning

Namn              

Brukskörning på Hannäs 19/10-13

Domare.

K-G Andersson

Klass A

 

 

 

Vilmer.

Elenor Malmgren, Vålberg

Vicktor.

 Madeleine Malmgren, Vålberg

Dollar.

Gunnar Nilsson, Kil

 

 

 

 

 

 

 

Startnummer

 

 

1

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Funktionskontroll

 

 

7

 

5

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Under körning bedöms

 

 

9

 

0

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Rakkörning

 

 

4

 

20

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Lydnadshinder

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Platta

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Halter

 

 

9

 

30

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Portar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träbro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastbrygga

pålastning

 

4

 

12

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Lastbrygga

Avlastning

 

17

 

4

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Manöverprov i

trångt utrymme

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Vatten/presenning

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Backning för att

vända på sidoväg

 

40

 

0

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Backning in i port

 

 

90

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Backning ut ur port

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osportsligt uppträdande

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Tid straffpoäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa straffpoäng

 

 

180

 

81

 

49

 

 

 

 

 

 

 

Placering

 

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Generalprotokoll för körning

Namn              

Brukskörning på Hannäs 19/10-13

Domare.

K-G Andersson

Klass B

 

 

 

Vilmer.

Elenor Malmgren, Vålberg

Grangutten.

Gunnar Nilsson, Kil.

Vicktor.

 Madeleine Malmgren, Vålberg

Dollar.

Gunnar Nilsson, Kil

 

 

 

 

 

 

Startnummer

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

Funktionskontroll

 

 

7

 

20

 

5

 

0

 

 

 

 

 

 

Under körning bedöms

 

 

9

 

0

 

0

 

6

 

 

 

 

 

 

Rakkörning

 

 

4

 

39

 

20

 

0

 

 

 

 

 

 

Lydnadshinder

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Platta

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Halter

 

 

9

 

30

 

30

 

3

 

 

 

 

 

 

Portar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träbro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastbrygga

pålastning

 

4

 

0

 

12

 

0

 

 

 

 

 

 

Lastbrygga

Avlastning

 

17

 

0

 

4

 

0

 

 

 

 

 

 

Manöverprov i

trångt utrymme

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Vatten/presenning

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Backning för att

vända på sidoväg

 

40

 

0

 

0

 

30

 

 

 

 

 

 

Backning in i port

 

 

90

 

0

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

Backning ut ur port

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osportsligt uppträdande

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Tid straffpoäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa straffpoäng

 

 

180

 

89

 

81

 

49

 

 

 

 

 

 

Placering

 

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

Generalprotokoll för Bruksridning

Namn

Bruksridning på

Hannäs 19/10-13

Domare.

Liza Andersson

Klass A

 

 

 

Chalander 259

Madeleine Malmgren, Vålberg

Dollar

Gunnar Nilsson, Kil

Tam-Tam

Eva-Lena Andersson, Löa

Titio

Veronica Larsson, Vintrosa

Dollar

Astrid Locke, Kil

Morell

Emelie Rudolfsson,

Vestergårds Joakim

Madeleine Malmgren, Vålberg

Vicktor

Madeleine Malmgren, Vålberg

Vilmer

Madeleine Malmgren, Vålberg

Startnummer

 

1

2

4

7

8

10

11

13

15

Funktionskontroll före start

 

7

0

0

0

1

1

0

1

0

Bedömning under ridning

 

2

5

5

3

8

8

2

0

0

Felaktig gångart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brygga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Vattenhinder

/presenning

0

0

0

0

0

0

20

0

20

Flytta föremål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppning

 

0

0

0

0

100

0

0

0

0

Ryggning i vinkel

 

100

100

30

100

100

25

30

30

85

Bro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vändning i trångt

utrymme

20

10

5

15

25

0

15

10

25

Lydnandshinder

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halter

 

37

9

0

30

2

0

3

0

6

Portar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skritta över bommar

 

20

30

40

20

30

0

30

20

10

Rida över gatubrunn

 

0

0

30

15

0

10

35

0

10

Rida genom korridor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osportsligt uppträdande

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tid straffpoäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa straffpoäng

 

186 U

154 U

110

183 U

266 UU

44

135

61

156

Placering

 

7

6

3

7

8

1

4

2

5

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalprotokoll för Bruksridning

Namn

Bruksridning på

Hannäs 19/10-13

Domare.

Liza Andersson

Klass B

 

 

 

 

Chalander 259

Madeleine Malmgren, Vålberg

Dollar

Gunnar Nilsson, Kil

Tam-Tam

Eva-Lena Andersson, Löa

The Champ

Sandra Tjärning

Titio

Veronica Larsson, Vintrosa

Dollar

Astrid Locke, Kil

Morell

Emelie Rudolfsson,

Vestergårds Joakim

Madeleine Malmgren, Vålberg

Vicktor

Madeleine Malmgren, Vålberg

Startnummer

 

1

2

4

5

7

8

10

11

13

Funktionskontroll före start

 

7

0

0

3

0

1

1

0

1

Bedömning under ridning

 

2

5

5

17

3

8

8

2

0

Felaktig gångart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brygga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenhinder

/presenning

0

0

0

10

0

0

0

20

0

Flytta föremål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppning

 

0

0

0

0

0

100

0

0

0

Ryggning i vinkel

 

100

100

30

100

100

100

25

30

30

Bro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vändning i trångt

utrymme

20

10

5

80

15

25

0

15

10

Lydnandshinder

 

0

0

0

10

0

0

0

0

0

Halter

 

37

9

0

30

30

2

0

3

0

Portar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skritta över bommar

 

20

30

40

40

20

30

0

30

20

Rida över gatubrunn

 

0

0

30

40

15

0

10

35

0

Rida genom korridor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osportsligt uppträdande

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tid straffpoäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa straffpoäng

 

186 U

154 U

110

330 U

183 U

266 UU

44

135

61

Placering

 

8

6

3

9

7

10

1

4

2

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalprotokoll för Bruksridning

Namn

Bruksridning på

Hannäs 19/10-13

Domare.

Liza Andersson

Klass B

 

 

 

Grangutten

Gunnar Nilsson, Kil

Vilmer

Madeleine Malmgren, Vålberg

 

 

 

 

 

 

 

Startnummer

 

14

15

 

 

 

 

 

 

 

Funktionskontroll före start

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning under ridning

 

U 9

0

 

 

 

 

 

 

 

Felaktig gångart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brygga

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Vattenhinder

/presenning

0

20

 

 

 

 

 

 

 

Flytta föremål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppning

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Ryggning i vinkel

 

30

85

 

 

 

 

 

 

 

Bro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vändning i trångt

utrymme

30

25

 

 

 

 

 

 

 

Lydnandshinder

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Halter

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

Portar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skritta över bommar

 

30

10

 

 

 

 

 

 

 

Rida över gatubrunn

 

30

10

 

 

 

 

 

 

 

Rida genom korridor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osportsligt uppträdande

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Tid straffpoäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa straffpoäng

 

129

156

 

 

 

 

 

 

 

Placering

 

U

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalprotokoll för Bruksridning

Namn

Bruksridning på

Hannäs 19/10-13

Domare.

Liza Andersson

Klass C Debutant

 

 

 

 

The Champ

Sandra Tjärning

Titio

Veronica Larsson, Vintrosa

Dollar

Astrid Locke, Kil

 

 

 

 

 

 

Startnummer

 

5

7

8

 

 

 

 

 

 

Funktionskontroll före start

 

3

0

1

 

 

 

 

 

 

Bedömning under ridning

 

17

3

8

 

 

 

 

 

 

Felaktig gångart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brygga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenhinder

/presenning

10

0

0

 

 

 

 

 

 

Flytta föremål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppning

 

0

0

100

 

 

 

 

 

 

Ryggning i vinkel

 

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Bro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vändning i trångt

utrymme

80

15

25

 

 

 

 

 

 

Lydnandshinder

 

10

0

0

 

 

 

 

 

 

Halter

 

30

30

2

 

 

 

 

 

 

Portar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skritta över bommar

 

40

20

30

 

 

 

 

 

 

Rida över gatubrunn

 

40

15

0

 

 

 

 

 

 

Rida genom korridor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osportsligt uppträdande

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Tid straffpoäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa straffpoäng

 

330 U

183 U

266 UU

 

 

 

 

 

 

Placering

 

2

1

3