ÅRSMÖTE

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

 SÖNDAGEN DEN 8 FEBRUARI 2015 KL. 16.00

VI HÅLLER TILL PÅ HÄSTCENTRUM HANNÄS, SKIDATAHUSET I KIL.

Gästföreläsare Ulrika Fröding.

VÄLKOMNA!!


DAGORDNING