Här kommer  resultat för dressyren: 27/5-12
 
LA1
1. Lysjö Tinder  (Kallblod)  Elin Nilsson
2. Chalander     (fjord)       Madelene Malmgren
3. Morell           (fjord)       Emelie Rudolfsson
4. Lester           (fjord)       Elin Nilsson
 
LD1
1. Nikita            (fjord)      Ann-Sofie Lönegren
2. Finten           (fjord)      Gun-Britt Johansson