Det går ju att anmäla över Blå Basen, då det är svårt att finna klassernas indelning ,har jag varit i kontakt med HS och fått dom så här kommer de:

Hästpremieringar

Anmälningsavgiften, ska inbetalas samtidigt som anmälan skickas in, 400kr per anm. häst och 200 kr per föl som ska mönstras. Anmälan efter 2013-07-04, i mån av plats. Mot dubbel avg.

 

Till väl ifylld anmälningsblankett ska bifogas en kopia på registreringsbeviset. Anm. Skickas senast 2013-07-04 till

Hushållningssällskapet i Värmland

Ventilgatan 5 D

653 45 Karlstad

 
Var noga med korrekta och fullständiga uppgifter på anmälningsblanketten! Eftersom ett nytt registreringssystem har tagits i bruk är det Viktigt att ange hästens registreringsnummer på anmälningsblanketten (inte stambokföringsnummer el. bara namn). Det spar tid och kraft för alla parter om det är rätt från början!
Anmälningsavgiften inbetalas senast 2013-07-04 på bankgiro 100-2633. Skriv hästens namn och ref.nr. på talongen eller i meddelandefältet.

Det går också bra att anmäla sig på nätet via Blå Basen (www.svehast.se/sh/doc/1163.asp) men OBS då följande: Man ska ange siffran för den klass man anm. Sig till och de är följande.


1. Föl, 1-åring och 2-åring
2. Ston samt valacker tre år och äldre, endast exteriörbedömning
3. Ston tre år och äldre, riksstamboksföring inklusive exteriörbedömning
4. Ston för höjning av avelsvärdeklass
5. Sedan tidigare godkänd hingst för sundhetskontroll
6. Körbarhetsintyg (KBI) inklusive exteriörbedömning
7. Enkelt bruksprov, måste kombineras med klass 2,3 eller 4


Det ska också påpekas att om man anm. Via Blå Basen är det viktigt att anm.avg. kommer Hushållningssällskapet tillhanda senast sista anm. Dag annars kan anm. Inte ”prickas av” och kan därmed inte godkännas. Möjlighet att anm. Via Blå Basen stänger vid anmälningstidens utgång. Det går alltså inte att efteranmäla sig den vägen.

Datum: 17 augusti 2013 kl.11.00
Domare: Ronny Johnsson, Svenljunga
Plats: Travbanan i Arvika
Sista anmälningsdag: 4 juli 2012 
Anmälningsavgift: 400 kr föl:200 kr 
Insättes på bankgiro: 100-2633 (senast sista anmälningsdag)

Vill du veta mer om hästpremieringarna så kan du kontakta:

Karin Östlund

Tel 054-54 56 02
Mobil 070-5677946

E-post karin.ostlund@hushallningssallskapet.se