För att bli medlem önskar vi att du fyller i  formuläret här nedan för.  

 

Vi vill även att du betalar in den avgift beroende på vilken typ av medlem du vill vara på

Värmlands läns fjordhästförenings bankgironummer är 382-5098

Från 2022 är medlemsavgiften

Medlem 300 kronor, varav 250 kronor går till SFF. 

Familj 425 kronor varav 250 kronor går till SFF.

Enskild stödmedlem 200 kronor

18 år eller yngre får 100 kr i rabatt (ungdomssatstsningen)

VLFF:s stadgar

SFF:s stadgar

Som medlem får du:

Medlemstidningen, Lill-blakken (är för alla fullbetalande medlemmar & huvudmedlem) från SFF

Vi har även många olika aktiviteter som man kan vara med i, allt sådant går att hitta här på hemsidan och medlemmars egna träningar eller aktiviteter kan man hålla utkik efter i Gästboken.

För att kunna skicka iväg formuläret (upptäckte jag att alla fält måste fyllas i) 

Här nedan kan du fylla i meddelande fältet om du vill bli medlem. Det finns 3 alternativ. (medlem, familj & stödmedlem). * = Obligatoriskt att fylla i.

Glöm inte att betala in avgiften också på BG 382-5098   

Medlem 300 kr Måste fyllas i med namn *Namn: *Adress: Telefon:

E-post: Måste fyllas i.  

Familj 425 kr *Huvudmedlem: *Adress: Telefon: e-post:

Stödmedlem 200 kr: *Namn: *Adress: Telefon: e-post:

*Övriga familje medlemmar. 

Som medlem får du: Medlemstidningen, Lill-Blakken, hingstkatalogen samt att du får tävla på våra evenemang och Fjord- SM.

Familj: Medlemstidningen, Lill-Blakken, hingstkatalogen samt att ni får tävla på våra evenemang, men på Fjord-SM är det endast huvudmedlemmen som får tävla.

Stödmedlem: Medlemstidningen samt att du får tävla på våra evenemang.  

För alla medlemmar gäller våran försäkring när vi anordnar något evenemang.