Kontakta mig

Vid intresse att boka VLFF fyrhjulingsvagn fyll i formuläret nedan eller kontakta VLFF kassör.
  

 


 

 

Vilkor för att hyra VLFF brukskörningsvagn för förening eller arrangör för 2024

Gäller vid till exempel:

  • vid träning för instruktör/tränare i grupp som annonserats
  • vid tävling

Hyresavgift

500 kr / dag + 40 kr / ekipage enligt ekipagelista från aktuell tävling.

Som ekipage räknas häst och kusk. En kusk kan tävla flera hästar och betalar då per

häst 40 kr.

 

Betalningsvillkor

500 kr / dag samt 40 kr / ekipage insättes på VLFF:s bankgiro eller Swish senast fem (5) Bankgiro: 382-5098 eller Swish 1234720538

arbetsdagar efter hyresdatumet. Om detta inte sker kommer en förseningsavgift tas ut med 300 kr samt enligt lag debiteras en ränta med en referensränta +8 %  på fakturabeloppet från förfalludatumen. 

Märk inbetalningen med ”Hyra av bruksvagn” och aktuell datum.

 

Övriga vilkor

Avtal ska skrivas mellan båda parter.

Vagnen ska återlämnas i samma skick som vid uthyrningen. Om skada tillfogas vagnen ska vagnen återställas i samråd med VLFF eller ersättas enligt VLFF:s krav.

 

Medlemmar i VLFF och övriga privatpersoner

 

Hyresavgift

Medlemmar: Gratis

Övriga privatpersoner 100 kr/tillfälle och dag.

 

Betalningsvillkor

100 kr /tillfälle och dag insättes på VLFF:s bankgiro eller Swish senast fem (5) arbetsdagar Bankgiro: 382-5098 eller Swish 1234720538 efter hyresdatumet.

Om detta inte sker kommer en förseningsavgift tas ut med 300 kr samt enligt lag debiteras en ränta med en referensränta +8 %  på fakturabeloppet från förfalludatumen. 

Märk inbetalningen med ”Hyra av bruksvagn” och aktuellt datum.

 

Övriga vilkor.

Vagnen ska återlämnas i samma skick som vid uthyrningen. Om skada tillfogas vagnen ska vagnen återställas i samråd med VLFF eller ersättas enligt VLFF:s krav.