STYRELSEN

 

 

Ordförande

Elin Nilsson

070 620 27 64

kryddelydd@gmail.com 

 

 

 

Vice Ordförande 

Ann Södersten

 

 

 

Sekreterare

Anna-Maria Edén

Mobil 0705-47 85 09

Kassör/medlemsansvarig

Helena Österberg

073-756 45 19  

helena.osterberg@telia.com

 

 Ledamot

Ann-Sofi Lönegren

073-184 09 31

 nikitash77@hotmail.com

  

 

Ersättare

Jeanette Aronsson

 

 

 

 

Ersättare

Anders Jansson

070-643 38 54

 aj.92@live.se

 

 

 

Ersättare

Gunnar Nilsson

070-350 54 17

getmossen@telia.com

 

 

 

 

Revisorer

Lena W Johansson

073-840 08 75

Elenor Malmgren 

070-334 15 35

Ersättare

Mikael Johansson

0570-40087

 

Valberedning

Andreas Emilsson

073-582 51 80

Svanhild Emilsson

073-638 61 07

 

 

 

 

 

Medlemsansvariga

Helena Österberg

073-756 45 19 

Lena W Johansson
073-840 08 75

 

 

 

 

Tävlingsansvariga

 

Styrelsen

 

 

 

 

Avelsansvarig

Lena W Johansson

073-840 08 75

 

 

 

 

 

 

Hemsidan

Lena W Johansson
lena.w.johansson@telia.com 

 

Medlemstidningen

 

Lena W Johansson

 

 

Årsmötes protokoll 2012

Årsmötes protokoll 2013

Årsmötes protokoll 2014

Årsmötes protokoll 2015

Årsmötes protokoll 2016

Årsmötes protokoll 2017

Årsmötes protokoll 2018 

Årsmötes protokoll 2019

 E-post till styrelsen 

vlffstyrelse@gmail.com