I väntan på domare utbildning i bruks rid & kör
2017-10-23 15:10

Nu till helgen är det domarkurs i bruksgrenarna. 

Vi behöver minst 2 ekipage som rider och kör, behöver inte vara duktiga. 

 

Anmäl till Lena om du vill träna lite på körning el rid.

lena.w.johansson@telia.com el. 0738400875